БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Банатски рожец

Cerastium banaticum

Снимки на Банатски рожец (Cerastium banaticum)

Cerastium banaticum Cerastium banaticum Cerastium banaticum Cerastium banaticum Cerastium banaticum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Банатски рожец.


Латинско име

Cerastium banaticum (Roch.) Heuff. - чете се "церасциум банатикум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто туфесто растение с множество полегнали стерилни и вкореняващи се в основата си издънки и приповдигащи се или изправени, до 40 cm високи цветоносни стъбла. И двата вида стъбла разперено влакнести, понякога с жлезисти власинки, най-често без. Листата линейни до тясно линейни, най-горните линейно ланцетни, обикновено остри, 3-4 mm широки и до 3 cm дълги, най-често покрити с власинки или голи, в основата ресничести, понякога слабо месести, плоски или с извърнати ръбове, на гърба с дебели жилки. Съцветието с по 3-7 цвята. Чашелистчетата яйцевидно ланцетни, възтъпи, 9 mm дълги, с дебела зелена средна жилка и широк ципест ръб, влакнести. Венчелистчетата до два пъти по-дълги от чашелистчетата, дълбоко двуделни, със закръглени дялове. Стълбчетата 5. Плодната кутийка цилиндрична, 8-12 mm дълга, права, двойно по-дълга от чашката, с голи изправени зъбци. Цъфти юни - августи[1].


Местообитание

Каменисти и тревисти места [2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, до 2000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Освен в България още и в Румъния, бивша Югославия, Албания, Гърция и Югозападна Азия[4].Източници на информация

[1] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Народна Република България. том ІІІ, София.

[2] Вълев, Ст. 1966. пос. съч.

[3] Вълев, Ст. 1966. пос. съч.

[4] Вълев, Ст. 1966. пос. съч.


Cerastium banaticum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2020 BGflora.net