БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Тристълбчест рожец

Cerastium cerastoides

Снимки на Тристълбчест рожец (Cerastium cerastoides)

Cerastium cerastoides Cerastium cerastoides Cerastium cerastoides Cerastium cerastoides Cerastium cerastoides Cerastium cerastoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Тристълбчест рожец.


Латинско име

Cerastium cerastoides (L.) Britton - чете се "церасциум церастоидес". Среща се и под името Cerastium tryginum.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Тристълбчестият рожец е многогодишно тревисто растение. Стъблата са дълги от 5 до 15 cm. Цветовете 12-18 mm в диаметър, плодникът им е с 3 стълбчета. Дръжките на цветовете при плода извити надолу. Цъфти през месеците юни-август[1].


Местообитание

Влажни поляни и край снежни преспи във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

В планините Рила, Пирин, Родопи, Витоша, Стара планина; между 2000 и 2900 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Азия и Северна Америка[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Cerastium cerastoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2020 BGflora.net