БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Маслиноподобно бясно дърво

Daphne oleoides

Снимки на Маслиноподобно бясно дърво (Daphne oleoides)

Daphne oleoides Daphne oleoides Daphne oleoides Daphne oleoides Daphne oleoides Daphne oleoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Маслиноподобно бясно дърво.


Латинско име

Daphne oleoides Schreber - чете се "дафне олеоидес".


Природозащитен статут и заплахи

Маслиноподобното бясно дърво НЕ е защитено от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Вечнозелено храстче. Стъблата 15-50 cm дълги. Цветовете са бели. Дяловете на околоцветника 5-7 mm дълги, ланцетни, постепенно заострени. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Тревисти и скалисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан, Стара Планина (Средна), Родопи (Средни), Славянка, Пирин, Рила и Беласица; между 1000 и 2500 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Южна Европа и Югозападна Азия[4].


Значение

Маслиноподобното бясно дърво е растение с високи украсни качества.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Маркова, М. & Ж. Чернева. 1979. В: Флора на Народна Република България. том VІІ, София.


Daphne oleoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net