БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мъхнат оклоп

Androsace villosa

Снимки на Мъхнат оклоп (Androsace villosa)

Androsace villosa Androsace villosa Androsace villosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Мъхнат оклоп1; Туфест оклоп2.


Латинско име

Androsace villosa L. - чете се "андро́заце вило́за"3.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мъхнатия (Туфестият) оклоп е дребно, високопланинско туфесто растение с къси безплодни издънки и розетки. Листата събрани в сбити полукълбести розетки, линейно-ланцетни до яйцевидно-ланцетни, приседнали, до 5 mm дълги и до 1,5 mm широки, от двете си страни покрити с дълги, бели вълнести власинки, съставени от членчета. Цветоносните стръкове са 2-6 cm високи, беловълнести, на върха разположени сенниковидн съцветия от 2 до 6 цвята. Обвивните лисчета на съцветието беловълнести, по-дълги от цветните дръжки. Чашката беловълнеста, с тъпи зъбци. Венчето с жълтеникава тръбица и бледорозово или бяло обагрена разперена коронка с диаметър 6-10 mm. Цъфти юни-август4.


Местообитание

Расте по каменисти места, скални пукнатини и сипеите във високопланинския пояс; между 1800 и 2900 метра надморска височина5.


Разпространение в България

Установен е в Средна и Западна Стара планина, Рила, Пирин и Славянка6.


Общо разпространение

В планините на Южна и Централна Европа, Азия и Северна Америка7.


Значение

Мъхнатия оклоп е с високи украсни (декоративни) качества и се използва за засаждане в аплинеуми.Вижте още страници от нашия сайт


Източници на информация

1 Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.

2 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

4 Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. пос. изт.

5 Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. пос. изт.

6 Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. пос. изт.

7 Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. пос. изт.


Androsace villosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2021 BGflora.net