БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черен нокът

Lonicera nigra

Снимки на Черен нокът (Lonicera nigra)

Lonicera nigra Lonicera nigra Lonicera nigra Lonicera nigra Lonicera nigra Lonicera nigra

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Черен нокът.


Латинско име

Lonicera nigra L. - чете се "лоницера нигра".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Листопаден храст висок до 1,5 m. Листата и цветовете са голи. Цветовете са розови. Плодовете черни. Цъфти през месеците май-юли[1].


Местообитание

Сенчести места и храсталаци в планините[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (западна), Витошки район, Западни гранични планини, Пирин, Родопи (западни и средни) и Рила; между 800 и 2900 метра надморска височина[3].Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.

[2] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Lonicera nigra in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net