БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Трикрилна дилянка

Valeriana tripteris

Снимки на Трикрилна дилянка (Valeriana tripteris)

Valeriana tripteris Valeriana tripteris Valeriana tripteris Valeriana tripteris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Трикрилна дилянка.


Латинско име

Valeriana tripteris L. - чете се "валериа́на три́птерис"1. Видовото име tripteris означава "трикрил"2, от което е изведено и българското име.


Природозащитен статут и заплахи

Трикрилната дилянка НЕ е защитена от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Трикрилната дилянка е многогодишно, еднодомно, тревисто растение. Стъблата по няколко, дълги от 20 до 40 cm, изправени, кухи, разклонени само в областта на съцветието, голи с 3 до 4 двойки листа. Приосновните листа, по-рядко и долните стъблови, с дълги дръжки, яйцевидни до почти кръгли, 4-8 cm дълги. Средните и горните стъблови листа са тройни или триделни - отличителна особеност на вида - при другите видове са или целокрайни, или перести. Съцветието връхно, късо, с 1 централен и 2-3 двойки странични сложни, гъсти полусенници. Цветовете са двуполови и еднополови, розови или бели. Цъфти май-юли3.


Местообитание

Расте по влажни, сенчести каменисти места и скалисти места, в иглолистни, предимно смърчови гори, из скалисти планински поляни, по-често на варовик4.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Западна и Средна Стара планина, Витоша, Славянка, Пирин, Рила, Западни и Средни Родопи; от 900 докъм 2400 метра надморска височина5.

Карта показваща разпространението на Трикрилната дилянка по флористични райони6:

Valeriana tripteris


Общо разпространение

Средна, Южна и Източна Европа7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов Д., М. Попова и М. Анчев 1995. В: Флора на Република България, том X, София.

4 Делипавлов Д., М. Попова и М. Анчев 1995. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

7 Делипавлов Д., М. Попова и М. Анчев 1995. Пос. източник.


Valeriana tripteris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2021 BGflora.net