БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Тинтявов живовлек

Plantago gentianoides

Снимки на Тинтявов живовлек (Plantago gentianoides)

Plantago gentianoides Plantago gentianoides Plantago gentianoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Тинтявов живовлек, Тинтявовиден живовлек.


Латинско име

Plantago gentianoides Sm. - чете се "планта́го генциано́идес"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Тинтявовият живовлек е многогодишно тревисто растение, високо от 4 до 30 cm. Листата са овални или продълговато-лопатовидни, с 3-5 жилки, събрани в розетка при основата на стъблото, дълги до 6 cm, голи или влакнести. Цветовете са събрани в цилиндрично класовидно съцветие, разположено на безлистен стрък, висок от 5-50 cm висок. Венчето е светлокафяво, а дръжките на тичинките са бели. Цъфти юни - август2, 3.


Местообитание

Мочурливи и торфени ливади, край потоци и езера и край топящи се снежни преспи4.


Разпространение в България

В планините Рили, Пирин и Западни Родопи, между 1500 и 2900 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Карпати, Балкански полуостров, Мала Азия, Иран, Средна Азия6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

3 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие". София.

6 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Plantago gentianoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2022 BGflora.net