БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Рьомерово плюскавиче

Silene roemeri

Снимки на Рьомерово плюскавиче (Silene roemeri )

Silene roemeri Silene roemeri

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Рьомерово плюскавиче.


Латинско име

Silene roemeri Friv. - чете се "силене рьомери".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто двудомно растение. Височината на растението над земята е от 15 до 45 см. Цветовете събрани в гъсти главести съцветия, сравнително дребни с чашка по-къса от 7 мм, венчелистчетата бели, врязани на върха си по-малко от една трета от общата им дължина. Цъфти юни-юли.


Местообитание

Пасища и ливади.


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Стара планина (средна), Софийски район, Витоша, Средна гора (западна), Рила, Пирин, Западни гранични планини, Родопи (западни, средни). От 300 до 2700 м надм. височина.


Общо разпространение

Македония, Гърция и Албания. Балкански ендемит.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Silene roemeri in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2018 BGflora.net