БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Динарски вечерник

Hesperis dinarica

Снимки на Динарски вечерник (Hesperis dinarica)

Hesperis dinarica Hesperis dinarica Hesperis dinarica Hesperis dinarica Hesperis dinarica Hesperis dinarica Hesperis dinarica Hesperis dinarica Hesperis dinarica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Динарски вечерник, Динарско вечерниче.


Латинско име

Hesperis dinarica Beck - чете се "хе́сперис дина́рика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Динарският вечерник е многогодишно тревисто растение. Коренът дълъг, вретеновиден, неразклонен, тъмнокафяв. Стъблото 40-60 (80) см високо, изправено, неразклонено, цилиндрично, гъсто облистено, покрито с къси неразклонени, разклонени и жлезисти, по-къси от 1 мм власинки. Приосновните листа с дълги дръжки, продълговато елиптични, целокрайни или слабо назъбени. Стъбловите листа яйцевидно ланцетни до ланцетни, приседнали, към върха заострени, в основата сърцевидни, полустъблообхващащи, покрити с дълги и къси неразклонени и разклонени власинки, смесени с жлезисти власинки. Съцветието е щитовидно гроздовидно, по-късно малко удължено. Цветните дръжки 6—10 мм дълги, изправено отклонени, с власинки. Чашелистчетата 5—8 (10) мм дълги, с бяла ципеста ивица по края, влакнести. Венчелистчетата 14—20 мм дълги, с широка обратно яйцевидна петура, към основата изтънени в дълъг тесен нокът, бели. Дългите тичинки 9-11 мм дълги. Дръжките на шушулките от 10 до 20 мм дълги, отклонени или изправено отклонени. Шушулките линейно цилиндрични, 4-5 (8) см дълги, 1,5 мм широки, изправени. Капачетата голи, с ясна средна жилка. Стълбчето до 1,5 мм дълго. Семената до 2,5 мм дълги, продълговати, кафяви, некрилати. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

По каменливи и тревисти места във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

В планините Стара планина (Средна), Витоша и Рила; Между 1500 и 2500 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

В държавите Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Румъния, Сърбия, Хърватия и Черна гора[4].


Украсни качества

Цветовете на Динарския вечерник са едри и събрани в съцветия имат големи украсни (декоративни) качества, освен това цветовете излъчват силен и много приятен аромат на зюмбюл[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Асенов Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България. том IV, София.

[2] Асенов. 1970. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Marhold, K. (2011): Brassicaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. (CC BY-SA 3.0) - посетен на 10 септември 2020 г.

[5] К. Методиев - собствени наблюдения.Hesperis dinarica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net