Ряповидна метличина

Centaurea napulifera

Снимки
Centaurea napulifera Centaurea napulifera Centaurea napulifera Centaurea napulifera
снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4
Особености на вида
Български наименованияРяповидна метличина
Латинско наименованиеCentaurea napulifera Rochel - чете се "центаруеа напулифера"
Природозащитен статут и заплахиВидът НЕ е защитен.
Описание и разпознаванеМногогодишно тревисто растение високо до 30 cm. Корените са грудковидно надебелени, до 5 cm дълги. Листата са линейни до линейно-ланцетни. Цъфти май-юли [Делипавлов & кол., 2003].
МестообитаниеЛивади и тревисти места.
Разпространение в БългарияВидът е установен във всички флористични райони от 200 до 1800 метра надморска височина [Делипавлов & кол., 2003].
ЗначениеДекоративно растение.

Начало > Семейства > семейство Сложноцветни > род Метличина > Ряповидна метличина

ban

ban

© 2008 BGflora.net

ban