БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ряповидна метличина

Centaurea napulifera

Снимки на Ряповидна метличина (Centaurea napulifera)

Centaurea napulifera Centaurea napulifera Centaurea napulifera Centaurea napulifera

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ряповидна метличина, Грудеста метличина.


Латинско име

Centaurea napulifera Rochel - чете се "центаруеа напулифера".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 30 cm. Корените са грудковидно надебелени, до 5 cm дълги. Листата са линейни до линейно-ланцетни. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Ливади и тревисти места[2].


Разпространение в България

Видът е установен във всички флористични райони от 200 до 1800 метра надморска височина[3].


Значение

Декоративно растение[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] К. Методиев, лично наблюдение.


Centaurea napulifera in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net