БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Разнолистно еньовче

Galium anisophyllon

Снимки на Разнолистно еньовче (Galium anisophyllon)

Galium anisophyllon Galium anisophyllon

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Разнолистно еньовче.


Латинско име

Galium anisophyllon Vill. - чете се "галиум анизофилон". Също и като G. anisophyllum.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Разнолистното еньовче е многогодишно тревисто, гъстотуфесто дребно растение, високо от 5 до 20 cm високо. Стъблото е четириръбесто, с къси междувъзлия. Листата са събрани по 5-8 в прешлен, ланцетни, до 15 mm дълги и до 3 mm широки, с осилче на върха си, с една жилка. Цветовете са с дръжки, 1-5 mm дълги, венчето до 3 mm широко, жълтеникаво-бяло, със заострени дялове, но без осилче на върха. Плодът обикновено с едно полуплодче, гол. Цъфти юли - септември[1].


Местообитание

Каменисти и тревисти места във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Разнолистното еньовче по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Galium anisophyllon

Расте от 1600 до 2900 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Юра, Централно френско плато, Алпи, Карпати, Балкански полуостров[5].Вижте още

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Galium anisophyllon in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net