БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Високопланински растения със червени цветове

Високопланински растения с червени и кафяви цветове цветове.


Семейство Бобови (Fabaceae)


Звездан (Lotus corniculatus)

Звездан


Семейство Върбови (Salicaceae)


Мрежолистна върба (Salix reticulata)

Мрежолистна върба


Семейство Дебелецови (Crassulaceae)


Мраморен дебелец (Sempervivum marmoreum)

Мраморен дебелец


Семейство Живовлякови (Plantaginaceae)


Тинтявов живовлек (Plantago gentianoides)

Тинтявов живовлек


Семейство Житни (Poaceae)


Картъл (Nardus stricta)

Картъл


Семейство Каменоломкови (Saxifragaceae)


Вечнозелена каменоломка (Saxifraga sempervivum)

Вечнозелена каменоломка


Семейство Лападови (Polygonaceae)


Алпийски лапад (Rumex alpinus)

Алпийски лапад


Семейство Орхидеи (Orchidaceae)


Чернушка (Nigritella nigra)

Чернушка


Семейство Пиренови (Ericaceae)


Черна боровинка (Vaccinium myrtillus)

Черна боровинка


Семейство Розоцветни (Rosaceae)


Червено омайниче (Geum coccineum)

Червено омайниче


Ручейно омайниче (Geum rivale)

Ручейно омайниче


Лечебна динка (Sanguisorba officinalis)

Лечебна динка


Семейство Сложноцветни (Asteraceae)


Кочиева метличина (Centaurea kotschyana)

Кочиева метличина


Панчичев спореж (Senecio pancicii)

Панчичев спореж


Ако имате въпроси или коментари, моля пишете съобщение на Фейсбук страницата на сайта, която можете да намерите по-долу.

© К. Методиев/Българската флора онлайн.


Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2019 - 2021 BGflora.net