БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Червено омайниче

Geum coccineum

Снимки на Червено омайниче (Geum coccineum)

Geum coccineum Geum coccineum Geum coccineum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Червено омайниче.


Латинско име

Geum coccineum Sm. - чете се "геум кокцинеум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо 5-20 cm. Приосновните листа с дълга дръжка, сложни, нечифтоперести, с 2 - 3 двойки странични листчета. Цветовете изправени, 2,5-4 cm в диаметър. Чашката е от два кръга от по 5 листчета, външните 2-3 пъти по-къси от вътрешните. Венчелистчетата 5, 10-18 mm дълги, закръглени, разперени, яркочервени. Цъфти през месеците май-август[1].


Местообитание

Влажни ливади и край потоци.


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Стара Планина (западна и средна), Средна гора, Родопи (западни), Рила, Пирин, Западни гранични планини, Знеполски район, Витошки район и Славянка. От 900 до 2300 метра надморска височина[2].


Общо разпространение

Балкански полуостров и Югозападна Азия[3].


Значение

Червеното омайниче е с големи декоративни (украсни) качества.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Еволюционната теория е лъжа!


Източници на информация

[1] Асенов, Ив. 1973. В: Флора на Н. Р. България. Том V.

[2] Асьов и кол. 2006.

[3] Асенов, Ив. 1973. В: Флора на Н. Р. България. Том V.


Geum coccineum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net