БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Червено омайниче

Geum coccineum

Снимки на Червено омайниче (Geum coccineum)

Geum coccineum Geum coccineum Geum coccineum Geum coccineum Geum coccineum Geum coccineum Geum coccineum Geum coccineum Geum coccineum Geum coccineum Geum coccineum Geum coccineum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Червено омайниче, Червен омайник.


Латинско име

Geum coccineum Sibth. & Sm. - чете се "ге́ум кокци́неум"1. Видовото име coccineum означава "ален, яркочервен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо 5-20 cm. Приосновните листа с дълга дръжка, сложни, нечифтоперести, с 2 - 3 двойки странични листчета. Цветовете изправени, 2,5-4 cm в диаметър. Чашката е от два кръга от по 5 листчета, външните 2-3 пъти по-къси от вътрешните. Венчелистчетата 10-18 mm дълги, закръглени, разперени, яркочервени - от керемиденочервени до кървавочервени. Цъфти през месеците май-август3, 4.


Местообитание

Из влажни пасища и ливади, по крайпоточни и изворни мочурливи места и торфища в планините5.


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Стара Планина (западна и средна), Средна гора, Родопи (западни), Рила, Пирин, Западни гранични планини, Знеполски район, Витошки район и Славянка. От 900 до 2300 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Балкански полуостров и Югозападна Азия7.

Разпространение на Червеното омайниче по държави (в зелен цвят е естественото разпространение)8:

Geum coccineum


Значение

Червеното омайниче е с големи декоративни (украсни) качества. Често се отглежда в чужбина, където са известни различни декоративни разновидности на вида9.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Еволюционната теория е лъжа!


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Асенов, Ив. 1973. В: Флора на Н. Р. България. Том V.

4 Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България, София.

5 Асенов, Ив. 1973. Пос. източник.

6 Асенов, Ив. 1973. Пос. източник.

7 Асенов, Ив. 1973. Пос. източник.

8 Kurtto, A. (2009+): Rosaceae (pro parte majore). In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. (CC BY-SA 3.0) - посетен на 13 септември 2021 г.

9 К. Методиев.


Geum coccineum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net