БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Триделна дзука

Juncus trifidus

Снимки на Триделна дзука (Juncus trifidus)

Juncus trifidus Juncus trifidus Juncus trifidus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Триделна дзука.


Латинско име

Juncus trifidus L. - чете се "йу́нкус три́фидус"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Триделната дзука е многогодишно тревисто растение. Образува гъст чим. Стъблата до 15 см високи, безлистни, с изключение на няколко люспи, или с един теснолинеен лист. Цветовете разположени по 2-4 на върха на стъблото, имат по 2-4 дълги линейни прицветника, значително по-дълги от цветовете, подобни на листа. Околоцветните листчета 4-5 мм дълги, овално-ланцетни, заострени, тъмнокафяви, със светли первази. Кутийката 4 мм дълга, с човка, затворена е в околоцветника. Цъфти юли-август2.


Местообитание

По скалите, скалните сипеи и каменливите поляни върху силикатен терен в алпийския пояс на планините3.


Разпространение в България

В планините Стара Планина (западна и средна), Западни гранични планини, Витоша, Рила, Пирин, Западни и Средни Родопи; от 1800 до 2900 м надм. височина4.

Карта, показваща естественото разпространение на Триделната дзука по флористични райони (оцветените в сиво)5:

Juncus trifidus


Общо разпространение

Европа, Сибир, Северна Америка, Гренландия6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

3 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012.

6 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Juncus trifidus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net