БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лечебна динка

Sanguisorba officinalis

Снимки на Лечебна динка (Sanguisorba officinalis)

Sanguisorba officinalis Sanguisorba officinalis Sanguisorba officinalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лечебна динка.


Латинско име

Sanguisorba officinalis L. - чете се "сангвисорба официналис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с дебело коренище и с единични, в горната си част слабо разклонени ребристи стъбла, високи до 1 m. Листата нечифтоперести, приосновните дълги до 30 cm, на дълга дръжка, обикновено с 7-25 листчета, приседнали, с продълговато елиптична или яйцевидна форма, при основата сърцевидни, на върха закръглени, дълги 1,5-6 cm, широки 1-2,5 cm, напилено назъбени, напълно голи като стъблото. Цветовете са двуполови, събрани в овални или късо цилиндрични главички, дълги 15-30 mm, тъмночервени, до почти черни. Венчето липсва. Чашката венчевидна, с 4 листчета. Тичинките 4 или повече. Плодовете затворени във втвърдяваща се 4-стенна чашечна тръбица Цъфти юни-септември[1].


Местообитание

Влажни ливади и пасища[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (западна и средна), Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Рила и Родопи (западни и средни); от 800 до 2000 m надморска височина[3].


Значение

Динката е лечебно и дъбилно растение[4].


Употребяема част (билка)

Корени и коренище от динка - Radix et Rhizoma Sanguisorbae.


Време и начин на бране на билката

Корените и коренищата се изваждат през есента, след узрялане на семената[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България

Диворастящи пролетни цветя


Източници на информация

[1] Китанов, Б. 1987. Разпознаване и събиране на билки. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Китанов, Б. 1987. Пос. източник.


Sanguisorba officinalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net