БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Панчичев спореж

Senecio pancicii

Снимки на Панчичев спореж (Senecio pancicii)

Senecio pancicii Senecio pancicii Senecio pancicii Senecio pancicii Senecio pancicii Senecio pancicii Senecio pancicii Senecio pancicii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Панчичев спореж.


Латинско име

Senecio pancicii Deg. - чете се "сенецио панчичи".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Панчичевият спореж е многогодишно тревисто растение, достигащо височина от 20 да 60 cm. Стъблото голо, често червеникаво. Долните листа с дълга дръжка, овални или продълговати, едро назъбени; стъблените листа са лировидно нарязани до пересто изрязани, най-горните приседнали (без дръжки). Цветните кошничи са 3-4 cm широки, събрани в редки щитовидни съцветия. Обвивните листчета са линейни, кафявочервени. Цветовете са оранжеви, преди разцъфтяването червени. Цъфти юни-септември[1].


Местообитание

Расте по влажните ливади и торфища, край поточета във високопланинския и отчасти в планинския пояс[2].


Разпространение в България

В планините Западна и Средна Стара планина, Витоша, Рила, Западни гранични планини, Средни и Източни Родопи, Пирин и Осогово; между 1800 и 2600 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Страните на Балканския полуостров - балкански ендемит[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Senecio pancicii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net