БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кочиева метличина

Centaurea kotschyana

Снимки на Кочиева метличина (Centaurea kotschyana)

Centaurea kotschyana Centaurea kotschyana Centaurea kotschyana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кочиева метличина.


Латинско име

Centaurea kotschyana Heuffel ex Koch - чете се "центауреа кочиана".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо до 1 m. Цветовете черно-червени. Приосновните листа цели, назъбени, рядко наделени. Придатъците на листчетата на обвивката на цветната главичка широкотриъгълни до широкояйцевидни, черни, лъскави, с около 5 mm дълги сребърнобели реснички. Цъфти през месеците юни-септември[1].


Местообитание

Тревисти и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните наши планини: Стара Планина, Витошки район, Пирин и Рила. Расте над 1500 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Източна Европа.


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


Centaurea kotschyana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net