БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена блатница

Eleocharis palustris

Снимки на Обикновена блатница (Eleocharis palustris)

Eleocharis palustris Eleocharis palustris Eleocharis palustris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновена блатница.


Латинско име

Eleocharis palustris (L.) R. Br. - чете се "елео́харис палу́стрис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновената блатница е тревисто растение с пълзящи подземни коренища и безлистни, неразклонени, изправени, до 80 см високи стъбла, обхванати в основата си от косо отсечени листни влагалища. Съцветието единичен, яйцевиден или яйцевидно цилиндричен клас, до 2 см дълъг, разположен на върха на стъблото, при основата си с 2 безплодни люспи. Околоцветникът е съставен от 4-6 грапаво назъбени неопадващи четинки. Тичинките 3. Близалцата 2. Плевите яйцевидно ланцетни или продълговато яйцевидни, заострени или затъпени, ръждивокафяви до тъмнокафяви, по средата с надлъжна зелена ивица, по краищата с тесен ципест ръб. Плодът яйцевиден, до 2 мм дълъг, жълтеникав до кафяв, с 3-4 околоцветни четинки, по-дълги от него. Цъфти юни-август2.


Местообитание

По блатата, мочурищата, силно влажните места3.


Разпространение в България

В цялата страна от 50 до 2200 м надм. височина4.


Общо разпространение

Цял свят (космополит)5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Пенев, Ив. 1964. В: Флора на Н. Р. България, том IІ, издателство на БАН, София.

3 Пенев, Ив. 1964. Пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Пенев, Ив. 1964. Пос. източник.


Eleocharis palustris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net