БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мраморен дебелец

Sempervivum marmoreum

Снимки на Мраморен дебелец (Sempervivum marmoreum)

Sempervivum marmoreum Sempervivum marmoreum Sempervivum marmoreum Sempervivum marmoreum Sempervivum marmoreum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Мраморен дебелец.


Латинско име

Sempervivum marmoreum Griseb. - чете се "семпервивум мармореум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Листните розетки 3-6 cm в диаметър. Розетковите листа на върха изведнъж стеснени, по края и на върха четинесто ресничести Цветоносните стъбла са високи до 30 cm. Цветовете са 12-делни, с розови или червеникави венчелистчета дълги до 10 mm. Цъфти през месеците юни - август[1].


Местообитание

Каменисти места и скали[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Стара Планина, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Славянка, Странджа, Пирин, Рила, Родопи и Беласица, между 300 и 2700 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Югоизточна Европа и южната част на Централна Евпора[4].


Значение

Видът е с високи декоративни качества[5].Вижте също

Растения с лилави и розови цветове


Източници на информация

[1] Вълев, Ст. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том VІ.

[2] Вълев, Ст. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том VІ.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Вълев, Ст. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том VІ.

[5] К. Методиев, собст. наблюдение.


Sempervivum marmoreum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net

ban