БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Високопланински растения със сини цветове

Високопланински растения със сини цветове.


Семейство Грапаволистни (Boraginaceae)


Алпйска незабравка (Myosotis alpestris)

Алпйска незабравка


Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)


Паричковидно великденче (Veronica bellidioides)

Паричково великденче


Ниско великденче (Veronica chamaedrys)

Ниско великденче


Келерерово великденче (Veronica kellererii)

Келерерово великденче


Семейство Камбанкови (Campanulaceae)


Дребна камбанка (Campanula cochlearifolia)

Дребна камбанка


Трансилванска камбанка (Campanula transsilvanica)

Трансилванска камбанка


Българско вятърче (Jasione bulgarica)

Българско вятърче


Високопланинско вятърче (Jasione orbiculata)

Високопланинско вятърче


Семейство Кремови (Liliaceae)


Синчец (Scilla bifolia)

Синчец


Семейство Ленови (Linaceae)


Алпийски лен (Linum alpinum)

Алпийски лен


Семейство Лугачкови (Dipsacaceae)


Синьоглавче (Succisa pratensis)

Синьоглавче


Семейство Лютикови (Ranunculaceae)


Синя самакитка (Aconitum variegatum)

Синя самакитка


Семейство Сложноцветни (Asteraceae)


Алпийски млечник (Cicerbita alpina)

Алпийски млечник


Семейство Тинтявови (Gentianaceae)


Пролетна тинтява (Gentiana verna)

Пролетна тинтява


Многогодишна сверция (Swertia perennis)

Многогодишна сверция


Семейство Устноцветни (Lamiaceae)


Пирамидално срещниче (Ajuga pyramidalis)

Пирамидално срещниче


© К. Методиев/Българската флора онлайн.


Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2019 - 2021 BGflora.net