БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горско кукувиче грозде

Muscari botryoides

Снимки на Горско кукувиче грозде (Muscari botryoides)

Muscari botryoides Muscari botryoides Muscari botryoides Muscari botryoides Muscari botryoides Muscari botryoides Muscari botryoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горско кукувиче грозде.


Латинско име

Muscari botryoides (L.) Mill. - чете се "муска́ри ботрио́идес"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Горското кукувиче грозде е многогодишно тревисто растение. Стъблата до 15 см високи. Листата 2-3 на брой, линейно-ланцетни, 5-9 mm широки, плоски, изправени, по-къси от съцветието, на върха качулести, към основата стеснени. Съцветието яйцевидно. Околоцветникът 2,5-4 mm, кълбовиден или яйцевиден, гълъбовосин (рядко бял), с извити назад бели зъбчета. Плодната кутийка обратнояйцевидна. Цъфти от март до май2.


Местообитание

Светли гори, харсталаци, ливади, пасища и тревисти места3.


Разпространение в България

Разпространено в цялата страна от морското равнище до 2900 м надморска височина4.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Горското кукувиче грозде5 (в зелено е естественото разпространение, а в лилаво са показани местата, където е пренесен от човека):

Muscari botryoides


Разказ за фотографирането на растението

Разказ за пътешествието, по време на което бе фотографирано растението: Изкачването ми в планината Славянка и цветята, които намерих там.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Muscari botryoides (L.) Mill | Plants of the World Online | Kew Science.


Muscari botryoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 - 2024 BGflora.net