БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Паричковидно великденче

Veronica bellidioides

Снимки на Паричковидно великденче (Veronica bellidioides)

Veronica bellidioides Veronica bellidioides Veronica bellidioides Veronica bellidioides Veronica bellidioides Veronica bellidioides Veronica bellidioides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Паричковидно великденче, Паричково великденче.


Латинско име

Veronica bellidioides L. - чете се "вероника белидиоидес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Паричковидно великденче е многогодишно тревисто растение, високо до 20 cm, в горната си част гъсто жлезисто-влакнесто, при основата си с розетка от по-едри листа, които са обратно яйцевидни, 1-5-3,5 cm дълги и 6-12 mm широки, тъпи, гъсто влакнести. Върху стъблото с една до две двойки по-дребни срещуположни листа. Съцветията са връхни, единични, кълбести, сбити, съставени от 5-10 цвята, които са с къси дръжки. Чашката покрита с жлезисти власинки, с тъпи дялове. Съцветията са връхни, единични, кълбести, сбити, съставени от 5-10 цвята с къси дръжки. Чашката e с тъпи дялове, покрита с жлезисти власинки. Венчето е сиьовиолетово, 6-9 mm широко. Кутийката жлезисто-влакнеста. Цъфти юни-август[2].


Местообитание

Тревисти места във високопланинския пояс[3].


Разпространение в България

В планините Рила, Пирин, Витоша, Западна и Средна Стара планина, Славянка и Осогово, където расте от 1800 до 2600 метра надморска височина[4]. В същия източник под въпросителна (т. е. с непотвърдено разпространение) са посочени и Западни и Средни Родопи.


Общо разпространение

Пиринеи, Алпи, Карпати и Балкански полуостров[5].


Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цветаИзточници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Veronica bellidioides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net