БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ниско великденче

Veronica chamaedrys

Снимки на Ниско великденче (Veronica chamaedrys )

Veronica chamaedrys Veronica chamaedrys Veronica chamaedrys

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Ниско великденче.


Латинско име

Veronica chamaedrys L. - чете се "вероника хамедрис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Чашката четириделна. Листата космати. Стъблото само по две срещуположни линии влакнесто. Цъфти април-юли[1].


Местообитание

Гори, ливади и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от морското равнище до 2700 метра надморска височина[3].


Значение

Растението е лечебно и декоративно[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие". София.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


Veronica chamaedrys in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net