БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Келерерово великденче

Veronica kellererii

Снимки на Келерерово великденче (Veronica kellererii)

Veronica kellererii Veronica kellererii Veronica kellererii Veronica kellererii Veronica kellererii Veronica kellererii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Келерерово великденче, Чубрицово великденче.


Латинско име

Veronica kellererii Degen & Urum. - чете се "вероника келелерии". Среща се и под името Veronica saturejoides.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Келереровото великденче е дребено високопланинско полухрастче - с вдървенели в основата си стъбла, дълги от 4 до 30 cm. Цветовете са тъмно сини, събрани в главесто съцветие. Листата са кожести. Цъфти юни-юли[1].


Местообитание

По варовити и скалисти места[2].


Разпространение в България

Пирин и Рила (вр. Мермера). Расте между 2500 и 2900 метра надморска височина[3].


Значение

Красиво (декоративно) растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] К. Методиев - лично наблюдение.


Veronica kellererii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner