БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Грипа

Phillyrea latifolia

Снимки на Грипа (Phillyrea latifolia)

Phillyrea latifolia Phillyrea latifolia Phillyrea latifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Грипа.


Латинско име

Phillyrea latifolia L. - чете се "филиреа латифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Храст или ниско дръвче високо до 2 m. Листата са прости, кожести, вечнозелени. Съцветията са разположени в пазвите на листата. Плодът е костилков. Цъфти април-май[1].


Местообитание

По сухи, припечни места, докъм 500 метра надморска височина[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони на страната: Черноморско крайбрежие, Долината на Струма, Пирин, Родопи (източни), Тунджанска хълмиста равнина и Странджа[3].


Значение

Грипата е лечебно, декоративно и дъбилно растение[4].


Общо разпространение

Средиземноморието.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys)

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Phillyrea latifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net