БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Опърлен салеп

Orchis ustulata

Снимки на Опърлен салеп (Orchis ustulata)

Orchis ustulata Orchis ustulata Orchis ustulata Orchis ustulata Orchis ustulata Orchis ustulata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Опърлен салеп.


Латинско име

Orchis ustulata L. - чете се "орхис устулата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но е забранено събирането му за лечебни цели със заповед на Министъра на околната среда и водите.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо до 30 cm. Листата ланцетни. Прицветниците пурпурни, по-къси от яйчника. Цветовете са дребни - околоцветните листчета са дълги 3-4 mm събрани в кафявопурпурен шлем. Устната бяла (бледорозова) с пурпурни точки. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

По умерено влажни ливади и поляни[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони в страната от 400 до 2000 m надморска височина[3].


Значение

Европа и Азия.


Значение

Декоративно и лечебно растение. Употребата му като лечебно растение е същото както на Обикновения салеп (Orchis morio).Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Orchis ustulata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net