БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновен салеп

Orchis morio

Снимки на Обикновен салеп (Orchis morio)

Orchis morio Orchis morio Orchis morio

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновен салеп.


Латинско име

Orchis morio L. - чете се "орхис морио".


Природозащитен статут и заплахи

Видът не е защитен от закона за биологичното разнообразие, но със заповед на министъра на околната среда и водите е забранено събирането му за търговски и производствени цели.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. С две подземни грудки. Високо от 10 до 25 см. Всички околоцветни листчета, без устната, събрани шлемовидно в горната част на цвета. Устната на цвета триделна, по-широка отколкото дълга, с къси широки дялове. Шпората на цвета завита нагоре. Цъфти април - юни[1]. По време на цъфтеж едната грудка храни растението, поради което е набръчкана (майчина грудка), а от другата, която е сочна, се развива растението през следващата година (дъщерна грудка).


Местообитание

Ливади, поляни и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в цяла България при надморска височина от 0 до 1500 м надморска височина[3].


Общо разпространение

Средна и Южна Европа, Кавказ, Мала Азия, Армения и Иран.


Значение

Лечебно и декоративно растение[4].


Използваема част (билка)

Грудките на салепа - Tubera Salep. Събират се чрез изкопаване, по време на цъфтеж. Използват се дъщерните грудки, които се изчистват и измиват, поставят се за кратко време (3-4 мин.) във вряща вода, след което се сушат при температура 50-60° С[5].


Химическо съдържание на билката

Грудките съдържат слузно вещество (около 50%), нишeсте (30%), захароза (11%) и други[6].


Лечебно действие и приложение

Грудките имат омекчително и противовъзпалително действие дължащо се на голямото съдържание на слузни вещества. Използва се при възпаления на дихателните пътища, при стомашно-чревни заболявания и други[7].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003, пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003, пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003, пос. източник.

[5] Памуков, Д & Х. Ахтарджиев. 1989. Природна аптека. София.

[6] Памуков, Д & Х. Ахтарджиев. 1989, пос. източник.

[7] Памуков, Д & Х. Ахтарджиев. 1989, пос. източник.


Orchis morio in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

ban