БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Луда краставица

Ecbalium elaterium

Снимки на Луда краставица (Ecbalium elaterium)

Ecbalium elaterium Ecbalium elaterium Ecbalium elaterium Ecbalium elaterium Ecbalium elaterium Ecbalium elaterium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Луда краставица, Църкало, Пушкалка, Дива краставица.


Латинско име

Ecbalium elaterium A. Rich. - чете се "екбалиум елатериум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Лудата краставица е многогодишно тревисто растение. Стъблата дълги 15-60 cm, стелещи се, разклонени, с надлъжни ребра и грапаво четинесто-влакнести. Листата са с дълги 13-15 cm дръжки; петурите от широкотриъгълни до копиевидни, отгоре тъмнозелени, отдолу сиво-зелени, грубовлакнести. Цветовете еднополови, еднодомни, на дръжки в пазвите на листата. Мъжките цветове са събрани в малоцветни гроздове. Чашелистчетата и венчелистчетата петразделни. Тичинките са 5. Близалцата са 3. Плодовете са продълговато-яйцевидни, сиво-зелени, гъсто-четинесто влаксети. Цъфти през месеците май-юли[1].

Лудата краставица има уникален начин за разпространение на семената - при узряване плодовете се отделят рязко от дръжките (най-често при допир), при което върху плода на мястото на закрепването му за дръжката се образува отвор, от който семената, заедно с течността изпълваща плодовете, се изхвърлят с голяма скорост на разстояние до няколко метра. Скоростта на изстреляните по този начин семена е такава, че изхвърлянето им е почти неуловимо за окото. Именно заради тази особеност растението е получило и българските си имена. Поради отровността си, течността от плодовете, при попадането и върху кожата или в очите, може да предизвика увреждания на съответните места[2].


Местообитание

Сухи, песъчливи и буренливи места край пътища и изкопи[3].


Разпространение в България

Лудата краставица е установена в следните флористични райони: Дунавска равнина, Знеполски район, Пирин (юг), Родопи (източни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Долината на река Струма и Черноморско крайбрежие. Расте от 0 докъм 400 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Средиземноморието.


Значение

Лудата краставица е лечебно растение. Отровно!


Употребяема част (билка)

Неузрелите плодове[5].


Първична преработка на билката

Събраните плодове се сушат на слънце или в сушилня[6].


Лечебно действие и приложение

Растението притежава силно слабително и пургативно действие. Поради отровността си да се използва само под лекарски контрол[7].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Евстатиева, Л. 1995. Хорологичен атлас на лечебните растения в България, София.

[2] К. Методиев.

[3] Евстатиева, Л. 1995. Хорологичен атлас на лечебните растения в България, София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Митрев, Н. 1999. Здраве без инжекции, Плодвив.

[6] Митрев, Н. 1999. Здраве без инжекции, Плодвив.

[7] Митрев, Н. 1999. Здраве без инжекции, Плодвив.


Ecbalium elaterium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net