Луда краставица

Ecbalium elaterium

Снимки

Ecbalium elaterium Ecbalium elaterium Ecbalium elaterium Ecbalium elaterium Ecbalium elaterium Ecbalium elaterium
снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4 снимка 5 снимка 6
Особености на вида
Български наименованияЛуда краставица, Църкало, Пушкалка, Дива краставица
Латинско наименованиеEcbalium elaterium A. Rich. - чете се "екбалиум елатериум"
Природозащитен статут и заплахиВидът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.
Описание и разпознаванеЛудата краставица е многогодишно тревисто растение. Стъблата дълги 15-60 cm, стелещи се, разклонени, с надлъжни ребра и грапаво четинесто-влакнести. Листата са с дълги 13-15 cm дръжки; петурите от широкотриъгълни до копиевидни, отгоре тъмнозелени, отдолу сиво-зелени, грубовлакнести. Цветовете еднополови, еднодомни, на дръжки в пазвите на листата. Мъжките цветове са събрани в малоцветни гроздове. Чашелистчетата и венчелистчетата петразделни. Тичинките са 5. Близалцата са 3. Плодовете са продълговато-яйцевидни, сиво-зелени, гъсто-четинесто влаксети. Цъфти през месеците май-юли [Евстатиева, Л. 1995. Хорологичен атлас на лечебните растения в България, София]. Лудата краставица има уникален начин за разпространение на семената - при узряване плодовете се отделят рязко от дръжките (най-често при допир), при което върху плода на мястото на закрепването му за дръжката се образува отвор, от който семената, заедно с течността изпълваща плодовете, се изхвърлят с голяма скорост на разстояние до няколко метра. Скоростта на изстреляните по този начин семена е такава, че изхвърлянето им е почти неуловимо за окото. Именно заради тази особеност растението е получило и българските си имена. Поради отровността си, течността от плодовете, при попадането и върху кожата или в очите, може да предизвика увреждания на съответните места.
МестообитаниеСухи, песъчливи и буренливи места край пътища и изкопи [Евстатиева, 1995].
Разпространение в БългарияЛудата краставица е установена в следните флористични райони: Дунавска равнина, Знеполски район, Пирин (юг), Родопи (източни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Долината на река Струма и Черноморско крайбрежие [Делипавлов & кол., 2003]. Расте от 0 докъм 400 метра надморска височина [Делипавлов & кол., 2003].
Общо разпространениеСредиземноморието.
ЗначениеЛудата краставица е лечебно растение. Отровно!
Употребяема част за лечебни цели (дрога)Неузрелите плодове [Митрев, Н. 1999. Здраве без инжекции, Плодвив].
Първична преработка на билкатаСъбраните плодове се сушат на слънце или в сушилня [Митрев, 1999].
ПриложениеРастението притежава силно слабително и пургативно действие. Поради отровността си да се използва само под лекарски контрол [Митрев, 1999].

Начало > Семейства > семейство Тиквови > род Луда краставица > Луда краставица

ban

ban

© 2009 - 2011 BGflora.net

ban