БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Слабонога

Impatiens noli-tangere

Снимки на Слабонога (Impatiens noli-tangere)

Impatiens noli-tangere Impatiens noli-tangere Impatiens noli-tangere Impatiens noli-tangere Impatiens noli-tangere Impatiens noli-tangere Impatiens noli-tangere Impatiens noli-tangere

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Слабонога, Горска слабонога.


Латинско име

Impatiens noli-tangere L. - чете се "импациенс ноли-тангере". Impatiens означава "нетърпелив", а noli-tangere "не докосвай". Имената идват от зрелите плодовете, които при най-лекото докосване, се пръскат и разпръсват семената.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблото изправено, високо 20-80 cm, дебело 0,2-0,7 cm. Листата са 1-7 cm широки, тясно елиптични до елиптични, в основата клиновидни, дребно назъбени, зъбчетата с извито осилче, нагоре едро, стъпаловидно назъбени, по върховете на зъбчетата с къси шипчета, отгоре с редки прости власинки или голи, отдолу голи. Цветовете 1,5-2,8 cm в диаметър, чашелистчетата 3-6 mm дълги. Шпората (без извивката) 1,2-1,5 cm дълга, при отвора 0,5-1,2 широка, конусовидна, накрая заострена, завита, гола. Кутийката 1-3 cm дълга, 1-3 mm широка, гола. Семената 3-7; 2,5-4 mm дълги, 1-1,5 mm широки, елиптични, стеснени в единия край, по повърхността с по-тъмни ръбове, кафяви, голи. Цъфти май-август[2].


Местообитание

Расте по сенчести и влажни места предимно в буковите гори и край потоците в предпланините и планините, от 400 докъм 1600 метра надморска височина[3].


Разпространение в България

Във всички флористични райони, с изключение на Витоша, Странджа и Източни Родопи[4].


Общо разпространение

Европа, Кавказ, Югозападна и Централна Азия[5].


Значение

Слабоногата е декоративно растение[6].


Биология

Тичинките на слабоногата са сраснали на върха на плодника, обхващайки и покривайки близалцето - разположено на върха на плодника (снимка 5). След като се изчерпи прашецът, тичинките опадват и разкриват близалцето на плодника. Така близалцето е вече достъпно за опрашване с прашец от други цветове (снимка 7). Опрашването при слабоногата се извършва от земни пчели.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в БългарияИзточници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Кузманов, Б. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VII, София.

[3] Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

[4] Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

[5] Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

[6] К. Методиев.


Impatiens noli-tangere in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net