БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бял озирис

Osyris alba

Снимки на Бял озирис (Osyris alba)

Osyris alba Osyris alba Osyris alba Osyris alba Osyris alba Osyris alba

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Бял озирис.


Латинско име

Osyris alba L. - чете се "ози́рис а́лба"[1]. Видовото име álba на латински означава "бял"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Белият озирис е двудомен вечнозелен храст, до 120 см висок с изправени, кръгли, малко или много крилато наребрени, зелени, разклонени стъбла. Клонките стърчащи. Листата последователни, линейни или линейно ланцетни, заострени, възкожести, 1—2 (3) см дълги и 2—3 (5) мм широки, в основата източени, приседнали, целокрайни, голи, светлозелени до жълтозелени, с добре развити централни и слабо забележими странични жилки. Мъжките цветове събрани в къси гроздовидни малоцветни съцветия, наредени по дължината на клонките. Женските цветове единични, по върховете на къси клонки. Прицветниците люспести, жълтеникави, наполовина по-къси от цвета. Околоцветникът 3-4-делен, звънест, 3,5-4,5 мм дълъг; дяловете широко три ъгълни, в основата срасли, жълтозелени или жълти, най-често 1,5—2 пъти по-къси от дължината на тръбестата част. Тичинките 3-4. Близалцето 3 до 4-делно. Плодът сферичен, костилков, приседнал върху къса клонка, в основата с 3-4 листа, на върха с къса коронка от връхните части на околоцветника; при узряването плодът с червена засъхваща месеста обвивка, 5-7 мм в диаметър. Семето сферично. Цъфти май-юни[3].


Местообитание

Из храсталаците, каменливите места и крайбрежните пясъци[4].


Разпространение в България

Черноморското крайбрежие (южната част), Струмската долина (южната част), Източните Родопи, Странджа[5].


Общо разпространение

Южна Европа, Средиземноморието[6].


Биологични особености

Белият озирис е полупаразит - корените му се свързват чрез хаустории с корените на други видове растения и изсмуква техните сокове[7], същевременно извършва и фотосинтеза, поради което е и именно е полупаразит - частично използва вещества от други растения, частично произвежда самостоятелно хранителни вещества чрез фотосинтеза.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Кузманов, Б & Ст. Кожухаров. 1966. Флора на Н. Р. България, том IІI, издателство на БАН.

[4] Кузманов, Б & Ст. Кожухаров. 1966. Пос. източник.

[5] Кузманов, Б & Ст. Кожухаров. 1966. Пос. източник.

[6] Кузманов, Б & Ст. Кожухаров. 1966. Пос. източник.

[7] Osyris alba - Wikipedia.


Osyris alba in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net