БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Храсталачна светлика

Luzula luzuloides

Снимки на Храсталачна светлика (Luzula luzuloides)

Luzula luzuloides Luzula luzuloides Luzula luzuloides Luzula luzuloides Luzula luzuloides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Храсталачна светлика.


Латинско име

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott - чете се "лузула лузулоидес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Храсталачната светлика е ключов вид за редица природни местообитания - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България[1].


Описание и разпознаване

Храсталачната светлика е многогодишно тревисто растение, което достига височина от 30 cm до 75 cm. Съцветието е щитовидно, по-късо, равно или малко по-дълго от присъцветния лист. Околоцветните листчета са сребристобели, рядко с розов оттенък. Листата са широки от 0.3 до 0.5 cm. Цъфти май-юни[2].


Местообитание

Гори и храсталаци[3].


Разпространение в България

Установяван е в цялата страна от 0 до 2500 метра надморска височина[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Luzula luzuloides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net