БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Крилатосеменна коленчица

Spergularia media

Снимки на Крилатосеменна коленчица (Spergularia media)

Spergularia media Spergularia media Spergularia media Spergularia media Spergularia media Spergularia media

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Крилатосеменна коленчица.


Латинско име

Spergularia media (L.) Presl - чете се "спергулариа медиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Крилатосеменната коленчица е многогодишно тревисто растение. Стъблата дълги от 8 до 40 cm, повече или по-малко изправени. Листата линейни, дълги от 8 до 20 mm, събрани в прешлени при възлите на стъблото. Цветовете съставени от пет зелени, дълги 4-5 mm чашелистчета. Венчелистчета 5, бледорозови. Тичинките са 10. Кутийките дълги около 8 mm, по-дълги от чашелистчетата. Семената с широк, целокраен или назъбен ципест ръб (крило). Цъфти през месеците юни-септември[1].


Местообитание

Влажни, засолени места[2].


Разпространение в България

В следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Дунавска равнина, Тракийска низина и Странджа[3].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] SHAHINA A. GHAZANFAR & YASIN J. NASIR. In: Flora of Pakistan.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Spergularia media in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net