БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бодлива метличина

Centaurea calcitrapa

Снимки на Бодлива метличина (Centaurea calcitrapa)

Centaurea calcitrapa Centaurea calcitrapa Centaurea calcitrapa Centaurea calcitrapa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бодлива метличина.


Латинско име

Centaurea calcitrapa L. - чете се "центаруеа калцитрапа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двугодишно тревисто растение високо до 60 cm. Придатъците на листчетата от обвивката са разклонен бодил. Плодът без хвърчилка. Цъфти юни-септември[1].


Местообитание

Отъпкани тревисти места[2].


Разпространение в България

Видът е установен във всички флористични райони от 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Растенията по нашите улици

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Centaurea calcitrapa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net