БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Райхенбахова теменуга

Viola reichenbachiana

Снимки на Райхенбахова теменуга (Viola reichenbachiana)

Viola reichenbachiana Viola reichenbachiana Viola reichenbachiana Viola reichenbachiana Viola reichenbachiana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Райхенбахова теменуга.


Латинско име

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau - чете се "виола райхенбахиана".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Райхенбаховата теменуга е многогодишно тревисто растение, което достига височина от 5 cm до 20 cm. Шпората на цветовете виолетова, тънка, 5-7 mm дълга и насочена надолу. Чашковите листчета с къси (до 1 mm дълги) израстъци. Венчето, измерено по посока на шпората, около 10-15 mm дълго, венечните листчета тесни, насочени напред, виолетови. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

Храсталаци и гори[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна, от 100 до към 2000 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Viola reichenbachiana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net