БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Коприволистно великденче

Veronica urticifolia

Снимки на Коприволистно великденче (Veronica urticifolia)

Veronica urticifolia Veronica urticifolia Veronica urticifolia Veronica urticifolia Veronica urticifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Коприволистно великденче.


Научно наименование

Veronica urticifolia Jacq. - чете се "вероника уртицифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Коприволистното великденче е многогодишно тревисто растение, високо между 20 и 70 cm. Листата са срещуположно разположени, дълги между 4 и 9 cm и широки между 2 и 5 cm. Цветовете са бледорозови или бледолилави; с диаметър между 4 и 7 mm. Цъфти май - юли [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].


Местообитание

Расте в гори; между 500 и 1900 метра надморска височина [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна [Делипавлов, 2003].


Значение

Коприволистното великденче е украсно (декоративно) и медоносно растение [Делипавлов, 2003].Veronica urticifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net

ban