БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Коприволистно великденче

Veronica urticifolia

Снимки на Коприволистно великденче (Veronica urticifolia)

Veronica urticifolia Veronica urticifolia Veronica urticifolia Veronica urticifolia Veronica urticifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Коприволистно великденче.


Латинско име

Veronica urticifolia Jacq. - чете се "вероника уртицифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Коприволистното великденче е многогодишно тревисто растение, високо между 20 и 70 cm. Листата са срещуположно разположени, дълги между 4 и 9 cm и широки между 2 и 5 cm. Цветовете са бледорозови или бледолилави; с диаметър между 4 и 7 mm. Цъфти май - юли[1].


Местообитание

Расте в гори; между 500 и 1900 метра надморска височина[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна[3].


Значение

Коприволистното великденче е украсно (декоративно) и медоносно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Veronica urticifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net