БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Класисто великденче

Veronica spicata

Снимки на Класисто великденче (Veronica spicata)

Veronica spicata Veronica spicata Veronica spicata Veronica spicata Veronica spicata Veronica spicata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Класисто великденче.


Латинско име

Veronica spicata L. - чете се "вероника спиката".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Класистото великденче е многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 70 cm. Съцветието гъсто, класовидно. Венчето на цветовете до основата си четириделно; яйчникът космат. Цъфти през месеците юни-септември[1].


Местообитание

Тревисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

В цялата страна[3].


Значение

Декоративно и лечебно растение[5].Бележки

Този вид понастоящем в много източници се разделя на няколко близки вида: Салепов степник - Veronica orchidea (Pseudolysimachion orchideum); Veronica pallens (Pseudolysimachion pallens); Veronica barrelieri (Pseudolysimachion barrelieri). Разликите между тези видове са незначителни и трудни за разграничаване. Тук за целите на сайта сме възприели виждането за вида в Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България[5].


Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[2] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[5] К. Методиев.


Veronica spicata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net