БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Българско омайниче

Geum bulgaricum

Снимки на Българско омайниче (Geum bulgaricum)

Geum bulgaricum Geum bulgaricum Geum bulgaricum Geum bulgaricum Geum bulgaricum Geum bulgaricum Geum bulgaricum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Българско омайниче, Български омайник.


Латинско име

Geum bulgaricum Pančić. - чете се "ге́ум булга́рикум"[1].


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона.


Описание и разпознаване

Българското омайниче е многогодишно тревисто растение. Стъблото високо 25-60 cm, с прости и жлезисти власинки, с 3-7 цвята. Приосновните листа са перести, с многобройни дребни странични листчета и многократно по-голямо от тях сърцевидно-бъбрековидно връхно листче. Цветовете са увиснали, сярножълти. Чашелистчетата изправени, широко овално-ланцетни. Венчелистчетата сърцевидни, не по-дълги от чашелистчетата. Стълбчето космато, без съчленение. Цъфти юли-август[2].


Местообитание

Най-често се среща в алпийски и субалпийски пасища и тревисти места, но също по сипеи, в скалисти пукнатини и в клекови съобщества. Намирано е от 1200 метра н. в. (в планината Проклетия) до 2700 м. н. в. (в Рила планина), но оптималната височина за вида е в субалпийския и алпийския растителни пояси (1800–2600 метра надморска височина)[3].


Разпространение

В България Българското омайниче расте единствено в Рила планина, а извън нашата страна е установен в Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, както е показано на следната карта[4]:

Geum bulgaricum


Украсни качества

Макар и не толкова впечатляващо като други високопланински растения, Българското омайниче има своя чар. В книгата "Високопланинските растения в България" за растението е записано "Декоративно поради особената форма на листата"[5].


Любопитно

Видът е описан като нов за науката през 1883 г. от сръбския ботаник Йосиф Панчич (Josif Pančić 1814–1888) по растения събрани от него в Рила планина през месец август 1882 година[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[3] Lakušić D., Tomović G., Gussev Ch., Barina Z., Siljak-Yakovlev S., Kuzmanović N., Janković I. and Vukojičić S. 2018. Distribution and variability of the Balkan endemic Geum bulgaricum (Rosaceae) - a species of European concern. In: Botanica Sebica 42(1).

[4] Lakušić D., Tomović G., Gussev Ch., Barina Z., Siljak-Yakovlev S., Kuzmanović N., Janković I. and Vukojičić S. 2018. Distribution and variability of the Balkan endemic Geum bulgaricum (Rosaceae) - a species of European concern. In: Botanica Sebica 42(1).

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[6] Lakušić D., Tomović G., Gussev Ch., Barina Z., Siljak-Yakovlev S., Kuzmanović N., Janković I. and Vukojičić S. 2018. Пос. източник.


Geum bulgaricum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net