БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопска зърника

Rhamnus rhodopeus

Снимки на Родопска зърника (Rhamnus rhodopeus)

Rhamnus rhodopeus Rhamnus rhodopeus Rhamnus rhodopeus Rhamnus rhodopeus Rhamnus rhodopeus Rhamnus rhodopeus Rhamnus rhodopeus Rhamnus rhodopeus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Родопска зърника.


Латинско име

Rhamnus rhodopeus Velen. - чете се "рамнус родопеус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Родопската зърника е листопаден бодлив храст достигащ височина до 2 m. Листата по ръба са назъбени, като в основата на всяко зъбче има по една белезникава жлеза. Цъфти май-юни[1].


Местообитание

Расте по варовити, каменисти места[2].


Разпространение в България

Разпространение на Родопската зърника по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Rhamnus rhodopeus

Между 200 и 500 метра надморска височина[3]:


Общо разпространение

Югоизточна Европа (България, Македония, Гърция), Средиземноморие (Източно), Югозападна Азия (Мала Азия)[4].


Бележки

Растението е описано като нов за науката вид от чешкия ботаник Йозеф Веленовски (Josef Velenovský - роден 22 април 1858 – починал 7 май 1949) по растения събрани от него в околностите на гр. Асеновград[5]. Той е именувал вида на планината Родопи, от където е и описано за първи път. По-късно видът е намерен и в другите държави, посочени по-горе.Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив; К. Методиев.

[2] Делипавлов & кол., 2003, пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Ганчев, Ив. 1979. В:Флора на Народна Република България, том VII.

[5] Ганчев, Ив. 1979. В:Флора на Народна Република България, том VII.


Rhamnus rhodopeus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net