БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопска зърника - Rhamnus rhodopeus - снимка 1

Rhamnus rhodopeus

Общ изглед на Родопска зърника (Rhamnus rhodopeus).

Снимано на 16 май 2017 г. в защитена местност "Огняновско-Синитевски рид", Бесапарски ридове, област Пазарджик.


следваща снимка >>


Rhamnus rhodopeus
Снимка 1

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net