БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопска зърника - Rhamnus rhodopeus - снимка 5

Rhamnus rhodopeus

Листен ръб на Родопска зърника (Rhamnus rhodopeus) - виждат се белезникавите жлези разположени по ръба - наличието на тези жлези е отличителна особеност за вида.

Снимано на 16 май 2017 г. в защитена местност "Огняновско-Синитевски рид", Бесапарски ридове, област Пазарджик.


следваща снимка >>


Rhamnus rhodopeus
Снимка 5

<< предишна снимка


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net