БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Огнен горицвет

Adonis flammea

Снимки на Огнен горицвет (Adonis flammea)

Adonis flammea Adonis flammea Adonis flammea Adonis flammea Adonis flammea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Огнен горицвет.


Латинско име

Adonis flammea Jacq. - чете се "адонис фламеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблото високо от 15 до 60 cm. Чашелистчетата отвън са с покрити с власинки. Носчето на върха на плода е черно. Цъфти април - юли[1].


Местообитание

Сухи, тревисти и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони. От 0 до 1200 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Централна и Южна Европа, Югозападна Азия, Кавказ и Северозападна Африка[4].


Значение

Растението е отровно[5].Вижте също

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Панов, Д. & Ив. Асенов. 1970. Флора на Н. Р. България. Том ІV. София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Adonis flammea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net