БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Песъчар

Ammophila arenaria

Снимки на Песъчар (Ammophila arenaria)

Ammophila arenaria Ammophila arenaria Ammophila arenaria Ammophila arenaria Ammophila arenaria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Песъчар, пясъчна тръстика, псама.


Латинско име

Ammophila arenaria (L.) Link - чете се "амофила аренариа".


Природозащитен статут и заплахи

Песъчарът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но е един от ключовите видове за природно местообитание 2120 "Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)" - предмет на опазване на зоните от мрежата "НАТУРА 2000".


Описание и разпознаване

Песъчарът е многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище, високо до 80 см. Листата до 5 mm широки, свити в тръбичка. Класчетата са едноцветни, сламеножълти, събрани в тясна, продълговата, цилиндрича класовидна метлица, дълга от 8 до 15 cm дълга. Плевите ланцетни с гръбен ръб. Долната плева малко по-къса от горната. Плевиците около 10 mm дълги, бодливо заострени, малко по-къси от плевите. Власинките при основата на плевицата 2-3 mm дълги. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

По пясъците на Черноморското крайбрежие[2].


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие[3].


Общо разпространение

Южна Европа, Средиземноморието, Северна Америка[4].


Значение

Използва се за укрепител на пясъци. Коренищата са богати на скорбяла и могат да се употребяват за храна[5].Вижте също

Растенията по нашите улици


Източници на информация

[1] Георгиев Т. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.

[2] Георгиев, 1963. пос. съч.

[3] Георгиев, 1963. пос. съч.

[4] Георгиев, 1963. пос. съч.

[5] Георгиев, 1963. пос. съч.


Ammophila arenaria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban