БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Равна класица

Alopecurus aequalis

Снимки на Равна класица (Alopecurus aequalis)

Alopecurus aequalis Alopecurus aequalis Alopecurus aequalis Alopecurus aequalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Равна класица, Равна лисича опашка.


Латинско име

Alopecurus aequalis Sobol. - чете се "алопекурус еквалис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Равната класица е едногодишно тревисто растение, достигащо височина от 20 до 40 cm. Листата са синьозелени, линейни, плоски, 3-4 mm широки, заострени. Съцветието е цилиндрично, дълго от 3 до 6 cm дълъг, широко 4-6 mm. Класчетата са разположени по 2-11 на къси дръжки. Плевите са ланцетни, до 2,5 mm дълги, в основата са сраснали, на върха са тъпи, закръглени, по ръба ресничести. Плевиците с осил, прикрепен към средата или под средата, не по-дълъг от дължината на плевицата и едва стърчи над класчето. Цъфти през месеците юни - август[1].


Местообитание

По влажни места, край канавки, изкопи, мочури и заблатени места[2].


Разпространение в България

Среща се в цялата страна, от 0 докъм 1600 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Почти цяла Европа, Мала Азия, Сибир, Далечни изток[4].


Значение

Растение с добри фуражни качества[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Пенев Ив. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.

[2] Пенев Ив. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.

[3] Пенев Ив. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.

[4] Пенев Ив. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.

[5] Пенев Ив. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.


Alopecurus aequalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net