БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бледен салеп

Orchis pallens

Снимки на Бледен салеп (Orchis pallens)

Orchis pallens Orchis pallens Orchis pallens Orchis pallens Orchis pallens Orchis pallens Orchis pallens Orchis pallens Orchis pallens Orchis pallens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бледен салеп


Латинско име

Orchis pallens L. - чете се "о́рхис па́ленс"1. Видовото име "pallens" означава "блед, жълт"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът в България НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3, но не е обикновен вид. В централна Европа е радък вид и популациите му намаляват, поради което там е защитен в редица държави, включително в Румъния, Словакия, Полша и Чехия4.


Описание и разпознаване

Бледният салеп е многогодишно тревисто растение. Стъблото до 30 см високо. Листата длъгнесто овални, без петна. Прицветниците жълтеникави, ланцетни, с по една жилка, по-дълги от яйчниците. Цветовете бледожълти, с аромат на бъзов цвят или на момина сълза. Околоцветните листчета длъгнесто овални, тъпи, двете външни разперени, другите събрани в шлем. Устната триделна. Страничните дялове закръглени. Средният малко по-дълъг от тях. Шпората цилиндрична, малко по-къса от яйчника, извита нагоре. Цъфти април-юни5.


Местообитание

В храсталаците, светлите гори, горските поляни и сечища, по-рядко в планинските и предпланинските пасища6.


Биологични особености

Бледният салеп се опрашва от насекоми чрез измама - цветовете му не произвеждат нектар, но извъчват аромат и наподобяват по външен вид цветовете на други растения, които наистина отделят нектар. Това води до заблуда на насекомите опрашители, които опитвайки се да намерят нектар в цветовете му извършват опрашването, без да получат нищо в замяна7.


Разпространение в България

Намиран е във флористичните райони Предбалкан, Стара Планина, Знеполски район, Западни гранични планини, Софийски район, Витошки район, Рила, Пирин, Беласица, Славянка и Западни и Средни Родопи, показани на картата по-долу8.

Карта показваща естественото разпространение на Бледният салеп по флористични райони (оцветените в сиво)9:

Orchis pallens

В цитирания източник, както и във всички други, се посочва, че в България Бледният салеп расте от морското равнище до 1500 метра надморската височина, но при нашето посещение в планината Славянка, от където са и снимките, всички растения растяха над 1500 метра, включително растението показано на снимка 1 цъфтеше на 1967 метра н. височина10.


Общо разпространение

Испания, Франция, Италия, Германия, Швейцария, Унгария, Австрия, Полша, Балкански полуостров, Румъния, Крим, Кавказ, Мала Азия11, 12.

Карта на общото разпространение на Бледния салеп13:

Orchis pallens


Разказ за фотографирането на растението

Разказ за пътешествието, по време на което бе фотографирано растението: Изкачването ми в планината Славянка и цветята, които намерих там.


Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Orchis pallens - Wikipedia.

5 Стоянов, Н. 1964. Флора на Народна Република България, том II, София.

6 Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

7 Orchis pallens - Wikipedia.

8 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

9 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

10 К. Методиев, лично наблюдение от 29 май 2023 г., надм. височина е измерена с Garmin Fenix 7.

11 Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

12 Orchis pallens L. | Plants of the World Online | Kew Science.

13 Orchis pallens L. | Plants of the World Online | Kew Science.


Orchis pallens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 - 2024 BGflora.net