БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бяла чемерика

Veratrum lobelianum

Снимки на Бяла чемерика (Veratrum lobelianum)

Veratrum lobelianum Veratrum lobelianum Veratrum lobelianum Veratrum lobelianum Veratrum lobelianum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бяла чемерика, Чемерица.


Латинско име

Veratrum lobelianum Bernh. - чете се "вератрум лобелианум", среща се и под името Veratrum album.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с коренища. Стъблото високо до 100 cm и повече, в горната част мелтичесто разклонено. Листата последователни, долните широко елиптични, 20-25 cm дълги и до 18 cm широки, горните ланцетни, всички; горните ланцетни. Съцветието силно разклонено. Цветовете с къси, пухести дръжки и шестлистен околоцветник със зеленикави, продълговато-елептични листчета. Цъфти юни - юли[2].


Местообитание

Влажни планински ливади и влажни места в планините[3].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографнски райони: Стара Планина, Средна гора (западна), Знеполски район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Родопи (западни и средни), Рила, Витошки район и Пирин. Между 1000 и 2900 m надморска височина[4].


Общо разпространение

Европа и Азия.


Значение

Силно отровно растение! Използва се за лечебни цели[5].


Употребяем част за лечебни цели (билка)

Коренище от чемерика - Rhizoma Veratri[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[3] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[4] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[5] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[6] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.


Veratrum lobelianum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net