БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горски чистец

Stachys sylvatica

Снимки на Горски чистец (Stachys sylvatica)

Stachys sylvatica Stachys sylvatica Stachys sylvatica Stachys sylvatica Stachys sylvatica Stachys sylvatica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горски чистец, Горски ранилист.


Латинско име

Stachys sylvatica L. - чете се "стахис силватика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Горският чистец е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 120 cm. Цветовете са тъмно пурпурночервени. Листата са със сърцевидно-овална форма, с дълга дръжка (освен най-горните). Цъфти през месеците юни - август[1][2].


Местообитание

Гори и храсталаци[3].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 200 до 1500 метра надморска височина[4].


Значение

Лечебно растение[5].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[5] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Stachys sylvatica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net