БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Зловонен здравец

Geranium robertianum

Снимки на Зловонен здравец (Geranium robertianum)

Geranium robertianum Geranium robertianum Geranium robertianum Geranium robertianum Geranium robertianum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Зловонен здравец, Див здравец.


Научно наименование

Geranium robertianum L. - чете се "гераниум роберцианум".

Съкращението "L." в научното име на вида показва името на учения описал растението за науката. В случая това е шведският ботаник Карл Линей, основателят на съвременната научна класификация на растенията и животните. Името му на латински е Carl Linnaeus - оттам и съкращението L.=Linnaeus. При произнасянето на научното име на растението - името на автора, който го е описал, обикновено не се чете [К. Методиев].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Зловонният здравец е едногодишно или двугодишно тревисто растение с характерна неприятна миризма, достигащо височина от 15 до 60 cm. От другите видове Здравец се отличава по неприятната си миризма и по листата, при които средният дял е с дръжка. Венчелистчетата на цветовете са дълги от 9 до 11 mm. Цъфти май - октомври [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].


Местообитание

Влажни, сенчести места [Делипалвов & кол. 2003].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони. От 0 до 2000 метра надморска височина [Делипалвов & кол. 2003].


Общо разпространение

Европа, Азия, Северна Африка и Северна Америка [Петрова, А & С. Кожухаров. 1979. Флора на Н Р България, том VII, София].


Значение

Зловоният здравец се използва в народната мадицина за лечение на различни заболявания, включително ревматизъм, подагра, малария и др. [Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София].Geranium robertianum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net

ban