БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Странджански дъб

Quercus hartwissiana

Снимки на Странджански дъб (Quercus hartwissiana)

Quercus hartwissiana Quercus hartwissiana Quercus hartwissiana Quercus hartwissiana Quercus hartwissiana Quercus hartwissiana Quercus hartwissiana Quercus hartwissiana Quercus hartwissiana Quercus hartwissiana Quercus hartwissiana Quercus hartwissiana Quercus hartwissiana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Странджански дъб, Лъжник.


Латинско име

Quercus hartwissiana Steven - чете се "кве́ркус хартвисиа́на"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Странджанският дъб е листопадно дърво, високо до 25 m и с диаметър на ствола до 1 m. Короната му е обратнояйцевидна, широко разперена. Кората е тъмносива и напукана. Младите клонки са червено-кафяви или сиви, понякога леко овласени. Пъпките са почти сферични. Листата са обратнояйцевидни, плитко и правилно нарязани по ръба. В основата са леко врязани, подобно на Летния дъб, но са разположени на сравнително дълги дръжки, както листата на Зимния дъб. Дължината им е от 5 до 18 cm, а широчината е от 4 до 11 cm. Горната повърхност на листата е тъмнозелена, лъскава и неовласена, а долната светлозелена, покрита с дребни сиви власинки. В ъглите между жилките има по-едри, ръждиви власинки. Жълъдите са дълги 2-3 cm, почти цилиндрични разположени на дълги до 15 cm дръжки. Куполата е дълбока около 1,5 cm и е покрита със сравнително едри люспи, които са тъмносиви и имат кафяви, овласени върхове2. Цъфти през май3.

За различаването на този вид от другите видове от род Дъб, моля посетете страницата Разпознаване на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България.


Местообитание

Дълбоки и влажни почви4 край реки5.


Разпространение в България

Странджа планина6.


Общо разпространение

Югоизточна Европа, Мала Азия и Кавказ7. В страните България, Грузия, Русия, Турция8.


Значение

Лъжникът е с горскостопанско значение9.Вижте също

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Разпознаване на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Юруков, Ст., 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

3 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Юруков, Ст., 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

7 Юруков, Ст., 2003. Пос. източник.

8 Gorener, V., Matchutadze, I. & Jerome, D. 2018. Quercus hartwissiana. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T43100786A43178581. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-1.RLTS.T43100786A43178581.enDownloaded on 27 July 2020.

9 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


Quercus hartwissiana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2021 BGflora.net