БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бяла еспарзета

Onobrychis alba

Снимки на Бяла еспарзета (Onobrychis alba)

Onobrychis alba Onobrychis alba Onobrychis alba Onobrychis alba

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Бяла еспарзета.


Латинско име

Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv. - чете се "онобрихис алба".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Покрито с власинки или голо. Стъблата 15-40 cm дълги. Цветовете са от 8-12 mm дълги. Венчетата бели, бледорозови или кремави. Плодовете (бобовете) са широки 4-5 mm в диаметър. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Сухи тревисти и каменисти места[2].


Разпространение в България

Бялата еспарзета е установена в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина, Знеполски район, Витошки район, Софийски район, Тунджанска хълмиста равнина, Славянка, Долината на Места, Средна гора (западна), Родопи, Долината на Струма (северна) и Тракийска низина; от 0 до 1700 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Югоизточна Европа (на запад до Италия, на север до Румъния)[4].


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Н. Р. България. том VІ.

[2] Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Н. Р. България. том VІ.

[3] Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Н. Р. България. том VІ.

[4] Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Н. Р. България. том VІ.

Onobrychis alba in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net