БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновен кипарис

Cupressus sempervirens

Снимки на Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens)

Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновен кипарис.


Латинско име

Cupressus sempervirens L. - чете се "купре́сус семпе́рвиренс"[1]. Видовото име sempérvirens означава "вечнозелен"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Вечнозелено дърво, високо до 30 m и до 60 см диаметър на стъблото, с тясно пирамидална до цилиндрична или по-разперена корона и право стъбло. Кората тънка, сивокафява. Листата са дребни, длъгнесто ромбични, с овална смолиста жлеза на гърба, плътно прилегнали към клонките. Мъжките шишарки (цветове) длъгнесто цилиндрични, 5-10 мм дълги. Женските почти сферични, 3—6 мм в диаметър. Зрелите шишарки кафяви или сиво кафяви, сферични или въздлъгнести, 2-3 см в диаметър, съставени от 8—12, неправилно петоъгълни-шестоъгълни дървенисти люспи, всяка с по 8—20 семена. Узряват през втората си година. Семената лъскави, червеникавокафяви, с тясно крило. Цъфти май[3].


Местообитание

Декоративно дърво, засаждано в паркове, дворове, по улици, в горски култури и други[4].


Разпространение в България

Култивира се в топлите части на страната[4].


Общо разпространение

Предна Азия, Източно Средиземноморие. Първоначалният ареал е силно разширен по пътя на култивирането му[5].


Значение

Декоративно дърво, а също и с ценна дървесина. У нас за декоративни цели са разпространени формите с пирамидална и цилиндрична корона. Дървесината е жълтеникаворозова с кафяво ядро. Употребява се в дърводелството и е устойчива срещу насекоми[6].


Кипарисът в Библията

Кипарисът е едно от най-ценените дървета в древен Израил, споменат многократно в Библията. Често се използва като метафора за нещо добро и благородно:

"Каква работа имам още с идолите?" ще рече Ефрем. - Аз ще го чуя и милостно ще погледна на него; Аз ще бъда като зелен кипарис: от Мене ще ти бъдат плодовете" (Осия 14:9).

"Ще отворя реки навръх планини, и извори сред долини; пустинята ще направя езеро и сухата земя - водни извори; ще посадя в пустинята кедър, ситим, мирта и маслина; ще насадя в степите кипарис, явор и бук наедно, за да видят и познаят, и да разгледат и разберат, че ръката Господня е направила това, и Светият Израилев е сътворил това" (Исаия 41:18-20).

"И тъй, вие ще излезете с веселие и ще бъдете изпроводени с мир; планини и хълмове ще пеят песен пред вас, и всички дървета в полето ще ви ръкопляскат. Вместо трън ще израсте кипарис; вместо коприва ще израсте мирта; и това ще бъде за слава Господу, за личба вечна, несъкрушима" (Исаия 55:12-13).

"Отваряй, Ливане, портите си, и огън да погълне твоите кедри. Ридай, кипарисе, защото падна кедърът, защото и великаните са опустошени; ридайте, дъбове васански, защото е повалена непроходната гора" (Захария 11:1-2).

От него и от Ливански кедър е бил изграден Соломоновият храм в Иерусалим (2Паралипоменон 2:8, 3:5; 3 Царства 5:8, 6:34).Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Йорданов Д, Б. Китанов, Ст. Вълев (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том I, София.

[4] Йорданов Д, Б. Китанов, Ст. Вълев (ред.). 1963. Пос. източник.

[5] Йорданов Д, Б. Китанов, Ст. Вълев (ред.). 1963. Пос. източник.

[6] Йорданов Д, Б. Китанов, Ст. Вълев (ред.). 1963. Пос. източник.


Cupressus sempervirens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net